TEARS BEING SHED FOR THE SAKE OF MY LOVE

Resim

TEARS BEING SHED FOR THE SAKE OF MY LOVE


When you look in to something, what is it that drags you and forces you to see it, I wonder!..
The wishes of seeing, understanding and being apparent (seeming)…
I wonder Who are these coming from…

That is all coming from a ma’na (spiritual meaning) which is strongly manifested (zahir) and does not wish to be seen, but carries the wish of seeing. This ma’na is strongly “Zahir (manifested)”.
Because of this strength, (It) is “SATTAR: The Coverer/Hider”.

This is a ma’na (spiritual meaning) that creates the will (murad) of being ready (hazir) and watching (nazir) everywhere and being seen in another form/way…
That existence has manifested within you by the Divine Name “Al-HAYY: The Ever living one” and by the other Divine Names ornamenting it.

He is expressing this like that in His words:
“I am the secret of MAN (INSAN)!”
“which means man can not know, see and understand Me, I am a puzzle”…

“And man is My secret”
“which means I created the man , which means I made a puzzle, and this is My craft/mastery (Hüner) and secret (sirr).” You cannot understand this…
“I see by my servant (abd), hear by my servant (abd), and speak by him!”
He says…In another word of Him:
“I do not fit within the infinite worlds I created, but I fit within the heart of My “Mu’min (The True Believer)” servant who believes in Me.”
In another word of Him:

“I love the one, who sheds tears silently, and cries by having fear from me”…
“The heart which I fit within is washed by these tears, and I bestow forgiveness (maghfirat) to the one who washes My house with (these tears)…
I do not allow the tears shed for the sake of My Love and fear (HAWF) [*] drop on the ground. I destroy the ground by the right of My might (izzat)!”

[*] Hawf : This term is not a simple fear. The term “fear” in English does not define this sufficiently. Please seek the meaning of this in Islamic resources.

Now the human eye is accustomed to something without human knowledge…
“I was a hidden treasure, I created the worlds, people, to see My Self, to watch My Self” He says…
Janab-i ALLAH is watching Himself by the eyes…

That is why swearing at the eye is one of the biggest sins..

[Prof.Dr.Munir Derman (k.s), A Friend of ALLAH says that, This section is excerpted from Volume 1. The title given above is not the real title of the chapter.]

Turkish Original:
Bir şeye baktığınız zaman onu, sizi görmeye sürükleyen, zorlayan nedir… acaba…
Görmek, anlamak ve görünmek arzularıdır…
Bunlar acaba kimden geliyor…

Şiddetle zâhir olup görünmek istemeyen ve fakat görmek arzusunu taşıyan bir mânâdan geliyor bunların hepsi…
Bu mânâ şiddetle zâhirdir.
Bu şiddetten dolayı “SETTÂR”dır.
Her yerde hazır, nazır olmak ve başka şekilde görünmek muradını halkeden bir mânâdır…
O varlık senin içinde “HAYY” esmâsıyle ve onu süsleyen diğer esmâlarla tecellî etti…

Bunu söyle ifâde ediyor Kelâmında:
“Ben insanın sırrıyım!”
“Yani insan beni bilemez, göremez, anlayamaz, ben bir bilmeceyim”…

“İnsan da benim sırrım”
“İnsanı yarattım yani bir bilmece yaptım, bu da benim hünerim, sırrımdır.” Bunu anlayamazsınız…
”Ben kulumla görürüm, kulumla işitirim, kulumla konuşurum!” diyor… Başka bir kelâmında:
“Ben namütenahi yarattığım âlemlere, sığmam, bana inanan mü’min kulumun kalbine sığarım”.
Diğer bir sözünde:
“Sessiz gözyaşı dökeni, benden korkup ağlayanı severim”..
“İçine sığdığım kalb bu gözyaşı ile yıkanır, benim evimi bununla yıkayana mağfiret ederim…
Bana sevgi ve havf’dan dökülen göz yaşını yere düşürmem, izzetim hakkı için yeri mahvederim!”

İşte, insan gözü bir şey’e insanın haberi olmadan alışıktır…
“Ben bir gizli hazine idim, Kendimi görmek, seyr etmek için, âlemleri, insanları yarattım” diyor…
Gözlerle Cenab-ı ALLAH kendi kendini seyrediyor…

Ondan dolayı göze sövmek en büyük günahlardandır…
[Dr.Munir Derman (k.s), Allah Dostu Derki, 1.Cilt’ten alintidir]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.