NIYAZİ MISRİ DİVANI ŞERHİ

CXXXIII ŞİİR


Fâilâtün fâilâtün fâilâtün failin..

Uyan gafletten ey naîm,
HAKk’a yalvar seherlerde..
Döküp acı yaşı dâim,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Şu gelgeç dünyanın geçici zevklerine dadanan aldırmaz vurdumduymazlıkla uyuyan, artık uyan aç gözünü de, seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar.
Acı pişmanlık göz yaşlarını akıt da, seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Kapusunda durup her bâr,
Yüzün dergâhına tut var,
Yürekten kıl demâdem zâr,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Her seherde Kapısına divan durup gönül yüzün dergâhına tut ve Kulluk eksikliği için iç inlitilerinle seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Seherlerde açılur gül,
Anınçün zâr eder bülbül,
Uyanıp derd ile ey dil,
HAKk’a yalvar seherlerde..

İlahî AŞkk Meclisi ve GÜLLeri seherlerde açılır ki, bu yüzden MuhaMmedî HAKk ÂŞIKk Bülbülleri ah-u-zâr ederler cümmle Gönül Ehli olanları UYANdırırılar. Sen de seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Gel ey miskin ü biçâre,
İkende gezme avâre,
Dilersen derdine çâre,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Sen ki Mahtaç, Mecbur, Me’mur ve Mahkum bir HAKk’ın Hükmüne karşı boynu kıldan ince zavallı, AŞKk Derdine çâre dilersen, başıboş dolaşıp durmaktan sakın, el çek ve seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Açılır Bâb-ı Subhânî,
Çekilür hân-ı Sultânî,
Dökülür feyz-i Rabbânî,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Seherlerde Subhân ALLAH celle celâlihu İkram Kapısıaçılır. Her gelene-dileyene Sultân ALLAH celle celâlihu serileri.. ve ALLAH celle celâlihu’nun Rabbânî bereketi, ihsanı, fazlı, keremi gökten yağar göz yaşlarıyla.
Sen de seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Seherde kalkuben her gâh,
Yüzün yere sürüp kıl âh,
İre lûtfu sana nâgâh,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Her Seher de sende Ölüm Uykusu yatağından kalkarak, ah ederek secdeye sarıl ve kirli yüzünü Huzura ser ki ALLAH celle celâlihu lütfu keremi ansızın o ÂN’da sana erip yuta İnşâe ALLAHu TeÂLÂ.. Haydi yatma sen de Kalk seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..

Seherde uykudan uyan,
Niyâzî durma derde yan,
Ola kim irişe derman,
HAKk’a yalvar seherlerde..

Eyy Niyâzî Mısrî BaBam kaddesallahu sırrahu, sen de seherde gaflet uykusundan uyan da KuLLuk derdine yan ki, sana da Eş Şefi ALLAH celle celâlihu MuhaMmedî Şifâsı dermanı Erişe.. Haydi yatma sen de Kalk seherlerde HAKk TeÂLÂ’ya yalvar..


Naîm (a.): Uyuyan kimse. Uyuyan, uykuda olan.
Bâr.: Def’a. Kerre.
Demâdem.: Sık sık. Her vakit..
Zâr.: f. İnleyen, sesle ağlayan.Zayıf, dermansız.
Dil.: f. Gönül, kalb..
İken, ikende (t.): Sakın! Çekin!. (Büyük Türk Lûgatı – Hüseyin Kâzım Kadri, c: l, s. 5l8)
Avare (f.).: f. Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz.
Han (f.).: Sofra.
Sofra çekmek.: Ziyâfet çekmek.
Nâgâh (f.).: Birdenbire, ansızın. f. Birdenbire, ansızın, hemen. (Nâgeh, nâgehan, nagehâne, nagehânî)..
Feyz.: (c.: Füyuz) Bolluk, bereket.İlim, irfan. Mübareklik.Şan, şöhret. İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak.
Gâh.: (gehî) Arasıra, zaman zaman..

El Hakku celle celâlihu.:
Resim

Leave a Reply