Mevlüd kandilimiz mübârek olsun

MevLüd KandiLimİZ
VeLÂdet kANdiLimİZ
MevLüdü’n-Nebî-mİZ…

=> AbduLLah Gün Parçasından OLma
=> ÂMiNe Ay Parçasından DOĞma
=> MuhaMMed aleyhi’s-seLâm’ın =>“MeVLüd-ü MîMM NûRu”
=> YürekLerimize cÂN ceRRyÂNI DOĞursun =>İnşâe ALLAH!..

ALLAHu zü’L- CELÂL ÜMMet-i MuhaMMede;
MuhaMMedî gAYRette
MuhaMMedî Merhamette
MuhaMMedî MuHaBBette
=> MuhaMMedî HAKikatte
MuhaMMedî Hasbî HizMett BİZ BİR-İZ-Liği SağLasın ve SaBBRını LUTFetsin!..

BİZi =>HaLis-MuhLis-Sıddık-ÂdiL MuhaMMedî KıLsın!.
GençLerimize => HayırLı İŞ=> HeLÂL AŞ => SâLih/SâLiha EŞ => MuhaMMedî BAŞ Nâsib-ü-MüyeSSer KıLsın!.
BİZi => AYRı-gAYRıya Muhtaç ve Mahcup Etmesin İnşâe ALLAH!..

ÜMMet-i MuhaMmedin VeLeDine, VELİDine, VeLÛDuna, VâLiDineve VÂLiDEsine MüBÂrek MeVLüD MecLisleri DİLerim teketekterstkkmde…

Bu SEHERde Ne YAPmaLı..

1-) Kur’ân–ı Kerim okumak-ANlamaya çalışmak,
2-) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salât ü selâmlar getirilmek-ANLAmaya çalışmak,
3-) Serbest nafile Namazlar SALLayıpp-ANLamaya çalışmak,
4-) Kendini ve KÂinÂtı Tefekkür edip ZiKRini-ANLamaya çalışmak,
5-) Yaratanı Tezekkür edip ZiKRini-ANLamaya çalışmak,
6-) Bunca Ni’met İçinde Sıhhate-zamANa Teşekkür edip ŞÜKRünü -ANLamaya çalışmak,
7-) GeÇmişe istiğfarda BULUnup Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbesine İştiraki-ANLamaya çalışmak,
8-.) GeLeceğe DUÂda BULUnup Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin DUÂsına İştiraki -ANLamaya çalışmak,
9-) Şu ÂN DEdiğimiz her ANımızda Raziyyeten-Merziyyeten Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin RıZÂsına İştiraki -ANLamaya çalışmak,
10-) Üzerimizde Hakkı olanlarla heLÂLLeşmeye Mevlüdü sebeb kıLıp Kibri-İnadı-İsyanı KIRMayı -ANLamaya çalışmak,
11-) Dostlarla görüşmeye-hal sormaya-dua takasına veFÂyı, kandil SEBEBini -ANLamaya çalışmak,
12-) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, miskin, hasta, sakat, yaşlı oluşun her cana OLuşunu,
13-) Ziyareti, aramayı, telefonu, anmayı-anılmayı, sevgiyi, şefkati, hürmeti, hediyeyi, ve sadakayı MuhaMMedî MUTluluğu -ANLamaya çalışmak,
14-) MuhaMMed Sûresi Anlaşılmalı Geçmiş-Gelecek Şimdi SEN RUHunla Kur’ân-ı Kerim OKUmaLı/OKUNmaLısını -ANLamaya ÇALIŞmak..

Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

GEÇENDE>TEVBE BİRLİĞİMİZ
ŞU ANDA ==>RIZA BİRLİĞİMİZ
GELENDE ==>DUA BİRLİĞİMİZ
SON NEFESTE ŞEHÂDET BİRLİĞİMİZ

YÂ RESÛLULLAH!. sallallahu aleyhi vesellemde =>BİZ-BİR-İZ OLsun İNŞÂe ALLAH!.

Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve’l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.

MuhaMMedî MuHABBEtLerimLe..

Kulihvani

Leave a Reply