SEYR-i SEBBEHA..

Resim

Resim SEYR-i SEBBEHA!.

==>Hârika BiR==>ANLAyışLa,
SEYRÂN Etmişsin==>ALi CÂN!.
=>HASBî HİZMEtin==>YayışLa,
EHL-i BEYt BİZ BİR-İZ HeR ÂN!.

MUHteşeM BiR=>GÖKKUŞağı,
BiR DAMLA SU’da=>ARŞ Dağı,
KIYAMa KALkan>BiR MevCÛD,
=>VÂCiBü’L- VüCÛD SANCağı!.

=>AKIL ARŞı==>AŞkı BİLmek,
MUHAMMEDî MEŞki>BULmak,
EHL-i BEYtî KÖŞkte->OLmak,
ŞE’ÂN ŞEREFİn=>YAŞA!.mak!.

SEVgi ÖRgüsü=->EMEk İster,
EDEB<->İLİm==>İLmek İster,
SEVgi SıRRı’n=>BİLmek İster,
SEVmek<->ve SEVİLmek İster!.

SEVgi=>BiR DAMLa BULUttur,
YÜZeR=->GÖNüL SEMÂsı’nda!.
SEVgi==->KORkuSUz UMUttur,
=->KAF DAĞI’nın HÜMÂsı’nda!.


ZEVK 9749

=>SÛREtin<->SÎREtin=>SEYRet=>MERKEZde KALBe İyİ BAk,
=>GÖKKUŞağı RENgin=>İZLe===>İLİM=>İRADEyLe=->İDRAk!.
AŞk-u-CEZBe=>İMÂNı GöR,
AMELİni=>ÖZ CERRinLe ÖR!.
İNSÂN<->İSLÂM=>SEBBEHASı DÖNsün==>DEVRÂNda İŞTİRAk
!.


13.09.2020. 19:19
Resim 25. mHRRm. 1442
brsbrsmd..tktktrstkkmizzz..

gÖZün>OKUsun AHMED CÂN,
SÖZün->OKUsun AHMED CÂN,
===>İÇin<->DIŞın==>İyİ TANı,
ÖZün=->OKUsun AHMED CÂN!.

NEFSin=>RABB’ini BİLenLer,
bENLik PASı”-nı=>SİLenLer,
=>HASBî HİZMEtçi->RABB’ine,
HAKk’ın HALkın==>EĞİLenLer,
İHVÂNİ’m=>EL HAYy HABB’ine,
HAKkYAZDIRmaya GELenLer,
HAKk”ı->SEVen<->SEVİLenLer!.


EL HAYy HABB/HABBe.: HAYyat Tohumu..

M.M.M. MuhaBBetLerimLe…

Resim

Leave a Reply