YÂ MUHAMMED!.. sallallahu aleyhi ve sellem…

YÂ MUHAMMED!..
sallallahu aleyhi ve sellem…


Elest Bezmin baharısın
İlk “ŞEY” sin İlkin “VAR” ısın
Kalb kovan – Ana Arısın
BALın güzeli SENde Dost!..
*
Yavşan yeşili yoncası
O’ndandır O’na O’ncası
Tevhid Tomuru-Goncası
DALın güzeli SENde Dost!..
*
Nûrullah Enfüs-Afakın
Şemsin şâhidi şafakın
İman-Amelin-Ahlâkın
HÂLın güzeli SENde Dost!..
*
Seni Sırrımca severim
Salât ü selâm ederim
Edeble öpmek isterim
ELin güzeli SENde Dost!..
*
AYRı GAYRı Olmaz BİZde
Bir DAMLAyız bu DENİZde
Seherlerde Sînemizde
YELin güzeli SENde Dost!..
*
İlm ü Edebi dokuyan
Cennet kokusu kokuyan
Kelâmullahı OKUyan
DİLin güzeli SENde Dost!..
*
Rahmetenlilâlemin’sin
Hakk Muhammedü’l-Eminsin
Devran döndüren zeminsin
MİLin güzeli SENde Dost!..
*
Şefâat Şeref OLmakla
Yüreğimize DOLmakla
Hakk’ta Hakk’tan Hakk’a Hakk’la
KULun güzeli SENde Dost!..
*
Hayyu’l- Kayyum OL-AN Kaim
Nurullah – Nur-u MİM daim
BİZe Sırat-ı Müstakim
YOLun güzeli SENde Dost!..
*
KUL İhvanî’min CANısın
Şeenullahın şanısın
Sen Gönüller Sultanısın
GÜLün güzeli SENde Dost!..

Leave a Reply