XXXIV– NEYLER ALLAH!

Gelün Allah diyelüm
Görelüm neyler Allah
Mürvetine göynelüm
Görelüm neyler Allah
 
Gelin Allah diyelim
Görelim neyler Allah
Mürvetine güvenelim
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Adın alalum dile
Bülbül olalum güle
Allah diyelüm hele
Görelüm neyler Allah
 
Adın alalım dile
Bülbül olalım güle
Allah diyelim hele
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Gündüz sâim olalum
Gice kâim olalum
Zikre dâim olalum
Görelüm neyler Allah
 
Gündüz oruçlu olalım
Gece kıyamda olalım
Zikre devamlı olalım
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Hak diyelüm hepisin
Yıkmayalum yapusın
Bekleyelüm kapusın
Görelüm neyler Allah
 
Hak diyelim hepisin
Yıkmayalım yapısın
Bekleyelim kapısın
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Bir gün bundan göçile
Ol Hazret’e suç ile
Umarım ki geçile
Görelüm neyler Allah
 
Bir gün bu dünyadan göçüle
Ol Hazret’e suç ile varıldığında
Umarım ki günahlarımızdan vaz geçer.
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Ko bu güni yarını
Dünyânun bâzârını
Uma gör dîdârını
Görelüm neyler Allah
 
Bırak bu günü yarını
Bu Dünyânın bâzârını
Uma gör Hakk dîdârını
Görelim neyler Allah Teâlâ …
 
 
Ümmî Sinân yol budur
Söyletene dil budur
Evvel âhir bil Hu’dur
Görelüm neyler Allah
 
Ümmî Sinân yol budur
Söyletene dil budur
Evvel âhir bil Hu’dur
Görelim neyler Allah Teâlâ…
 
Sâim: (Savm. dan) Oruçlu, oruç tutan.
 
Kâim : Ayakta duran. Mevcut. Baki. * Vaktini ibadetle geçiren.
 

Dâim : Devam eden. (Daimî, daima, daimen şeklinde de söylenir.)