XXX- AŞKA UYALI

Aceb hayrân oldum ışka uyaldan
Yanup biryân oldum ışka uyaldan
 
Ben aşka uyalı beri şaştım kaldım ve hayran oldum!
Aşk ile yandı yüreğim kemâlât kebabı gibi yandı-tutuştu-pişti Aşka uyalı beri!
 
Ne assı fark iderin ne de ziyânı
Külli virân oldum ışka uyaldan
 
Aklım iman edip aşka dönüşünce ham aklıma ait ne kâr ne de zarar düşüncesi kaldı her şeyim virâneye döndü Aşka uyalı beri!
 
 
Sabr ideyim direm durmaz bu dilüm
Söyler suzân oldum ışka uyaldan
 
Sabır edip sırları söylemeyim derim amma Erenler ocağında benlik dumanı tüter durur da dilim bundan duramaz derim yine de!
Bu Ocakta ben kızıl-köz koru oldum yanarım-yakarım Aşka uyalı beri!
 
 
Dökülür bu dilden dürr ü cevâhir
Gizlü ummân oldum ışka uyaldan
 
Durmadan dilimden inci*cevherler dökülmekte!
Çünkü ben erenlerin halka umut umanının çile çeşmesi oldum Aşka uyalı beri!
 
 
Kim eydür usludur ki eydür deli
Halka seyrân oldum ışka uyaldan
 
Kimileri akıllıdır demekte kimileriyse delidir demekteler!
Halkın seyrangâhı oldum Aşka uyalı beri!
 
 
Uçdı rahat kuşu mihnet uyandı
Derde dükkân oldum ışka uyaldan
 
Erenlerin himmetiyle Muhabbetin mihneti- zevk zorluğu, hakka ve hayra sabır sıkıntısı uyandı da nefsin hevâ-heves rahatlığı kuşu havalandı-uçtu gitti!
Ben böylece artık Dost Derdi’nin alınıp-satıldığı derd-devâ dükkanı oldum Aşka uyalı beri!
 
 
İlm-i hikmet ile dolu vücûdum
Ayn-ı irfân oldum ışka uyaldan
 
Tüm vücûdum ilim ve hikmetle öylesine doldu ki İrfan Kaynağı oldum şükür Aşka uyalı beri!
 
 
Saladur nefesüm içen âşıka
Âb-ı Hayrân oldum ışka uyaldan
 
Aşka çağrı salâsıdır Mânâ nefesim bilip-bulup da içen Âşıklara!
Ben içenin Hakk’a hayran kalacağı Hayran Suyunun Dost Damlası oldum Aşka uyalı beri!
 
 
Ümmî Sinân eydür kalmadı bir gam
Özge sultan oldum ışka uyaldan
 
Ümmî Sinân söyler!
bir gamım-tasam kalmadı artık benim!
Kendimi bildim Rabb’ imi bilince, kul iken Hakk’ın halifesi özüme Özge – bambaşka bir Sultan oldum Aşka uyalı beri!
 
 
Suzân : f. Yakan, yakıcı. Ateşli.
 
Cevâhir : (Cevher. C.) Cevherler. Çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler, çok kıymetli mâden veya taşlar. * Mc: Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.