XXII- KİŞİNÜN

Bu tevhîdi ikrâr ile
Tevhîdi yitmez kişinün
Neyh olınan inkâr ile
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Bir kişinin diliyle,
Tevhidin yasaklanan “Lâ ilâhe” kısmını inkâr edip emredilen “İllâ Allah” kısmını ikrâr etmesi kemâl bulmadan yeterli değildir.
 
 
Var âmel eyle cân ile
Küfür biter imân ile
Tilâvet-i Kur’ân ile
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Var durma âmel eyle cân ile
Küfür ancak biter imân ile
Anlamadan Kur’ân okumakla
Tevhîdi kemâl bulmaz kişinin…
 
 
Dilün Hakk’ı zikreylese
Ni’metine şükreylese
Özün Hakk’ı fikreylese
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Dili Hakk’ı zik reylese de
Ni’metine şükr eylese de
Özü Hakk’ ı fikr eylese de
Tevhîdi kemâl bulmaz kişinin…
 
 
Doğru yola gelün dedi
Salih amel kılun dedi
Ölmezden ön ölün dedi
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Doğru yola gelin dedi
Salih amel kılın dedi
Ölmezden öne ölün dedi
Tevhîdi yetmez kişinin
 
 
Doğru yola gelmeyince
Ölmezden ön ölmeyince
Hakk’ı bulup bilmeyince
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Doğru yola gelmeyince
Ölmeden önce ölmeyince
Hakk’ ı bulup bilmeyince
Tevhîdi yetmez kişinin
 
 
Amel dediğümüz tendür
Dogrılık ana bir cândur
İrmeye kim ki insandur
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Amel dediğimiz tendir
Dogruluk ona bir cândır
Kim ki insandır, ona ulaşamaz ise
Tevhîdi yetmez kişinin
 
 
Gerçi ameldir sözümüz
İllâ mânâdır özümüz
Geçmeyince niyâzumuz
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Amel dediğimizi sözlermizin uygulamasıdır.
Bundan da ilerisi ve önemlisi özümüzdeki mânâdır.
Kulluk niyazımız şah damarımızdan da yakın olan Rabb’ımıza geçemiyorsa Tevhîdi kemâl bulmaz kişinin…
 
 
Ger buldun ise ser-firaz
Bunı gönül levhine yaz
Mahv olunca naz u niyâz
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Eğer sen gerçek Erenlerden birinin elinde en yücelere çıkartan- ser-firaz fazileti reçetesi bulursan bunu gönüldeki Tevhid Levhana yaz!
Ve unutma ki niyaz da naz da  mahv olsa bile Tevhîdi yetmez kişinin!
 
 
Kalbün nefsün tenün cânun
Döndür Hakk’a küllî yönün
Hilâfı olursa bunun
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Hakk Teâlâ katında sorumlu 4 letâifin olan; Beden, Nefs, Kalb ve Ruh-Can’ın dördü birden: “Lâ-İlâhe-İllâ-Allah” Tevhid edip,
Bilye gibi her yönün Hakk olmayınca, Hakk’a dönmeyince,
Merkezindeki sabit noktayı şah damarından da yakın Hakk’ı görmeyince
Ve bütün bunlar sendeki bir hücrenin ve bir düşüncenin bile muhalefeti olamadan olmayınca,
Tevhîdi yetmez kişinin!
 
 
Ne kadar âmil olursan
Ma’nâda hâmil olursan
İnsan-ı Kâmil olursan
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Ne kadar zahirî ilminin âmili-gereğini yapanı  olsan da
Ne kadar bâtınî ilminin hâmili-hazineliğini yapanı  olsan da
Ve gerçekten İnsan-ı Kâmil  bile olsan da
Tevhîdî kemâlât son nefeste bile bitmez!
 
 
Ümmî Sinân bu sözi kes
Gayrıya eyleme heves
Hatm olmayınca nefes
Tevhîdi yitmez kişinün
 
Ümmî Sinân bu sözü kes!
Hakk’ tan ayrı-gayrıya eyleme heves
Son bulmayınca bu nefes
Tevhîdi yetmez kişinin…
 
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
    “Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekiyn : Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekiyn” (Hicr 15/99)
 
Müstef’ilün Müstef’ilün
Müstef’ilün Müstef’ilün
 
 
Neyh : Nehy. Yasak etmek. Menetmek.
 
Ser-firaz : f. Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan.
 
Hilaf : Ters, karşı, zıd. Karşı koymak. Muhalefet etmek.