XX- GEL EY GÖNÜL!

Gel ey gönül bunda mekân tutulmaz
Fenâ mülki dirler oynar ütülmez
 
Kendine gel ey gönlüm!
Bu yalan dünyada ebedi yer-yurt tutulmaz.
Buraya yokluk yurdu derler, herkesle kumar oynar ama sonunda üter ve asla ütülmez.
 
 
Aldanup balına parmak banarsan
Sîn içinde rahat olup yatılmaz
 
Eğer aldanır da balından bir parmak yalarsan değil bu dünya mezarda bile rahat-huzur içinde yatılmaz!
 
 
Hakdan utan halia âmel kılagör
Ol bâzârda zerk-i riyâ satılmaz
 
Hakk Teâlâ’ dan utan!
Halik Teâlâ’ ya kulluk âmeli yapadur!
Bu Bazarda iki yüzlülük pisliği satılmaz!
 
 
İbâdet günidür sohbet demidür
Nefsün hevâsına irüp yitilmez
 
Bu alınıp-verilen nefesler gününün veriliş sebebi sadece Halik Teâlâ’ ya ibadet içindir.
Bunu anlayabilmen için Erenlerin eşiğine baş koyma zamanıdır!
Yoksa fıtratında taşkınlık ve şaşkınlık olan nefsin hevâ-hevesine erişilip-yetişilmez!
 
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
    “Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya’budun : Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât 51/56)
 
 
Cümle âlem sana fermân olursa
Senün eksüklerün öğüp bitilmez
 
Bütün herkes seni öğüp ferman verse de sen kendini hesaba çek!
Eksiklerin sayılıp bitecek gibi mi bir bak!
 
 
Yilmeyince bu gün Rahmân yolına
Yarın varıp rahmetine batılmaz
 
Bu gün elde fırsat var ve de görevimiz iken Rahmân Yoluna yönelmeyince, yarın o âlemde varıp da rahmetine gark olmaya imkan var mı?
 
 
Nefs ile yâr olup Hak’dan usanma
Ölüm gelicegez kovsan atılmaz
 
Sen bu nefse dikkat et onun arkadaşı şeytan olabilir!
Onun nefsine eğlenceli gelen yanlışı yaşatma oyunları seni Hakk Teâlâ’ yı duyup-uymaktan usandırmasın!
Nefsini Erenler okulunda Hakka ve hayra öğretip-eğitmeden yâr edersen ölüm geldiği vakit başından kovamazsın-atamazsın ve nere götüreceğini de duymuşsundur!
 
 
Hazer kıl zahmına ugrama sakın
Yavuzdur İblîs’ün oku kütülmez
 
Bâtıl ve şerre ustalıkla ve gizlice elbise giydirip Hakkı ve hayrı gizleyen İblis’in seni avlamasına fırsat verme!
Seni yaralamasından bile korun!
Okunun vuruşu pek serttir ve ucu körelir sanma okunun!
 
 
Hak yolına sana yoldaş olmaga
Degme bir kişinün başı çatılmaz
 
Hakk Yolunda sana yoldaş olsun diye, Erenlerden olmayan sıradan bir kişinin başı çatılıp yola çıkılamaz!
 
 
Yardumı Hak’dan um erliği senden
Tevhîd ile varan taşra atılmaz
 
Sen Eren Dervişi isen,  aşk yolunda, yardımı Hakk Teâlâ’ dan um!
Ve Erenler ocağında Erliği sen kendinde bil, bul ve ol!
Kendini bilen ve Rabb’ını bulan derviş Tevhid ile huzurda hazır olunca dışarı atılmaz!
 
 
Kon gitsün eglemen Ümmî Sinân’ı
Geç kalursa erenlere katılmaz
 
Ey insanlar!
Siz çalın, eğlenin de Ümmî Sinân’ı yoldan eğlemeyin bırakın gitsin!
Eğer geç kalırsa Erenler kafilesi ve kervânı geçer gider!
 
 
Zerk : Çirkin söz söylemek. * Kuşun terslemesi.
 
Zahm : Yara, ceriha.
 
Kütülmek : Ucu körelmek.