XVII- DERVİŞ OLANIN

Derviş olanun
Gönli virândur
Vird-i yâr ile
Ciğeri kandur
 
Derviş olan kişinin gönlü viran gerekir.
Yâr’in zikrini her an tekrar eden dervişlerin ciğeri kan içindedir.
 
 
Gizlüdür hâli
Doğrıdur yolı
Bağçesi güli
Tâze durandur
 
Hâli gizli, yolu doğrudur.
Onların gönül bahçelerinin gülü asla solmaz ve hep tazedir.
 
 
Halkıla dışı
Hak’ıla işi
Top idüp başı
Yoga girendür
 
Derviş, dışı halk ile içi Hakk ile olan, bilye gibi başsız başını-geçici benlik varlığını top gibi yokluğa yuvarlayıp girendir.
 
 
Gezer cihânı
Sever Sübhân’ı
Mürşid eline
Yüzler sürendür
 
Derviş, cihanı gezer, Sübhân’ı sever ve mürşidinin eline yüzün sürendir.
 
 
Niçe gelse başa
Yimez endişe
Tevekkül Hakk’a
Kılup turandur
 
Başa ne gelirse gelsin endişelenmez ve Hakk’a tevekkülde sabit olanlardır.
 
 
Bulsa bir işin
Akıdur yaşın
Top idüp başın
Hakk’a irendür
 
Bir yolunu bulduğu anda göz yaşı döküp, bilye gibi baş-ayaksız Hakk’a ulaşandır.
 
 
Kimse bilemez
Arar bulamaz
Dışın gözleyen
Mahrûm kalandur
 
Kendi özünde kendin bilmeden dışarıda soranlara bilip cevap veren olamaz, başka yerde arayanlar bulamaz.
 
 
Dışına bakan
Gönlini yakan
Şol gayr-ı Hakk’a
Gönül virendür
 
Kim ki dışarıya bakıyorsa gönlü sonunda yanacaktır.
Bu kimse Hakk’tan başkasına gönül verendir.
 
 
Yürür sır ile
Karışmaz ile
Dostun envârı
Gülin direndür
 
Derviş olan sırrı ile yürür.
Yabancılara-uyuyanlara karışmazlar.
Onlar nurullah güllerin derenlerdir.
 
 
Ümmî Sinânâ
Düşme gümâna
Bir gizlü kâna
Eli irendür
 
Ey Ümmî Sinân!
Sakın şüpheye düşme ki derviş, özündeki gizli hazineye eli ulaşandır!
 
 
 
Vird : Sık sık ve devamlı okunan dua. * Kur’an-ı Kerim’den her gün okunması vazife bilinen kısım, bir cüz.