Münir DERMAN’ dan


Seydişehirli Nakşibendi ve Şabinî Tarikatı şeyhlerinden Abdullah Efendi hazretlerinin Halife’si Şeyh Sadık Efendi hazretlerinin oğlu, Eskişehir Müftilerinden ve 
Vaızlarından Hacı Hafız Abdullah Toprak Efendi ile birlikte tercüme ettiğimiz bu kitabı; Merhum bana tashih ve tebyiz için vermişlerdi.
Kendileri Âlem-i Cemâl’e intikal ettiklerinden Sonra ancak bu gün tebyiz ve tashihi bitmiştir.
Pak ve temiz Ruhlarına, bu kitabtan istifade edeceklerden hasıl olacak ecir ve sevabı hediye etmek kasdiyle neşrine mübaşeret ettik.
HAKK’ın Rahmet ve Mağfireti temiz ruhuna olsun…
                                                                                                               Münir DERMAN
 
 
İntikal : Bir yerden bir yere nakletmek. Tebdil-i mekân etmek. * Göçmek, geçmek. * Sirâyet. Bulaşmak. * Bir şeyin miras olarak kalması. * Bir mes’eleden diğer bir hususu veya neticeyi anlamak.
Tebyiz : Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma. * Ağartma, beyazlatma.
Tashih : Daha iyi ve daha doğru hâle getirmek. Düzeltmek. * Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.
Mübaşeret : Bir işe girişmek. Bir işe başlamak. * Karşılaşmak. * Başlamak ve devam etmek.