MUHİDDİN ARABÎ HAZRETLERİNİ ÖNSÖZ

 
 
İnsanı “İNSAN” insan yapar.
İnsanlık, inanmamak devrinin tam kemâlindedir.
Akıl hastalığı, bu gün eski önemini kaybetmiştir.
Çünkü, akıl hastası olmayan bu gün toplumlarda yok gibidir.
insanlar bu gün makinanın şuûrsuz hareketlerine buhar temin eden kömür vazifesini görüyor.
Bu kitabın önsözü yoktur. Okuyanın anlayışına bırakıyoruz… O kadar…
 
                                                                                       Münir DERMAN