EZ ZÂHİRU c.c.

EZ ZÂHİRU

 

Ez Zâhiru : Zâhiren gözükenlerin zuhûruna sebeb olan; varlığı açık belli, belgeli, âşikâr ve şüphesiz olan. Zuhûratta varlığı zâhir olan ve her şeyin üstünde görülen. Zâhir gözüken şu geçici mevcûdları var eden, mutlak var ve zâhir olan, zuhûratın halkedicisi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Zahere : Bir şey gizliyken açığa çıkmak. Galib olmak, kahretmek, üzerine çıkmak. Yardım etmek. Bir şeyle övünmek.
Ezhera : Bir şeyi âşikâr kılıp ortaya çıkarmak. İlân etmek. İzhar etmek. Kadrini yükseltmek.
İstezhera :Yardım istemek. Hazır ve ihtiyatlı olmak.
Zâhirü : Zâhir, bâtının zıttı, aşikâre, açık, vâzıh, dış.
El zahrü : Arka, sırt, çok mal, haber.
El zuhuru : Zâhir olanlar, ortaya çıkış, hadîsler, âyetler.
El mazharu : Mazhar, zuhûr etme yeri