ES SEMÎ c.c.

       
   ES SEMÎU                                   ES SÂMİ’U

 

Es Semîu : Her sesi ve sessizliği işiten ve duyan. Mutlak duyucu olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Es Sâmi’u : Herşeyi işiten. Halkını hakkıyla duyan. Mutlak duyuculuk sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Semea : İşitmek, dinlemek, kulak vermek. Kabul etmek. Anlamak.
Semmea : İşittirmek, duyurmak.
istemea : Dinlemek, kulak vermek, işitmek.
semmü : Kulak, işitme duyusu. İşitilen şey.
Sum’a : Sumâ, gösteriş için ve duysunlar diye yapılan iş. Şöhret.

Es SEMÎ’u celle celâlihu,
Kur’ân-ı Kerim’de 46  Âyette Allah celle celâlihu ya izâfe edilmiştir.
Es SEMÎ’u celle celâlihu;
32 defa El Alîm celle celâlihu dan önce,
11 defa El Basîr celle celâlihu dan önce,
1 defa El Karîb celle celâlihu dan önce,
2 defa da Semîu’d-Dua- Duayı işiten-kabul eden olarak geçmektedir.
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem’in Hadislerinde çokça geçer.
Namzda Rükû’dan doğrulurken: “ Semiallahu li-men hamideh! : Allah celle celâlihu hamdedenin hamdini duyar” 
(Kütüb-i Sitte)
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem bir Duasında:
“ Allahım!
Ürpermeyen Kalbden,
Duyulmayan-Kabul olunmayan Duadan,
Doymayan Nefisten ve
Fayda sağlamayan İlimden
Özelikle bu 4 şeyden Sana Sığınırım!..”
(İbn Mâce, Mukaddime, 23; Tirmizî, da’avât, 68; Nesâî, istiâze, 64)
 
Es SEMÎ’u celle celâlihu Allah celle celâlihu nun ZÂTında ezelî Sıfatır.
Gizli-Açık, konuşma-Sükut vs fark etmez külli şeye en yakın Olandır.
 
Es SEMÎ’u celle celâlihu ismi genellikle Zâtî-Subûtî Sıfatlardandır.
İşittiren Manasına gelen yerlerde ise Fiilî Sıfatlardandır.
Es SEMÎ’u celle celâlihu nun,Semîin Basîr celle celâlihu ile muhteva parelelliği vardır.
El Alîm ve El Habîr celle celâlihu ile de kısmen anlam yakınlığı vardır..
 
Es Sâmiu celle celâlihu ise bu Es SEMÎ’u celle celâlihu Sıfatına sahib oluşudur..
 
İnsanoğlu:
BEDENle Temas eder
NEFİSle Görürür
KALBle Duyar
RUHla Koklar Hakkı..
 
Kalbî DUYuş Muhammedî Melâmette o kadar önemli ki Mü’min kılar İnsÂNı..
 
Şu Kâinâtta, Ezelden-Ebede-Bâtından-Zâhire Şe’enullah yayını yapan Muhammedî Merkez istasyonunun yayını sürekli ve elân mevcûddur…
 
Ancak HAM AKILın Kalben DUYması için;
Kur’ân-ı Kerîm okulunda, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) baş öğretmeninde okuması, terbiye edilip, eritilip, süzülüp, arındırılıp, cilâlanıp, kıbleye anten ayarı yapılıp, Nur-u Muhammed Cereyanı (elektiriği) bağlanıp, sağ elinin şehâdet parmağındaki tevhid mühürüyle Hacerü’l-Esved düğmesine Eûzû Besmele şerefli kelimesiyle basılıp 4 âlem 4 kanaldan seyderedebilmesi gerekir!…
İşte AKL ve NAKL tevhidi budur…
Lâ ilâhe İllâ ALLAH!…
  Aşkı Duyan Bir Kuyu
  UYarır Bin Kuyuyu
  Şeker Şerbet Bal Keser
    Binbir Kuyunun Suyu!…
 
İşte o zaman yerleri ve markaları farklı olan televizyon kutularından, Medine’den Merkezdeki Muhammedî Yayın aynen dinlenir ve seyredilir…
UYandırılan, diriltilen ve şerden hayra tebdil eden, AKL-I SELİM:
.
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
“…ve kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr : … Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara 2/285)
.
“Semiğnâ ve ateğnâ : Daha şimdi duyduk ve uyduk!…” der…
“Lebbeyk yâ Rabbenâ lebbeyk yâ Rasülünâ (sallallahu aleyhi ve sellem) !…”
.
Akıl İlâhî Tebliği Muhammedî Merkezden duyar da uymazsa:
.
…وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
.
“Ve iz ehazna misakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur, huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu, kalu semi’na ve asayna…: Hatırlayın ki, Tûr dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler…” (Bakara 2/93)
.
“Semiğna ve aseynâ -: Duyduk ve isyân ettik” der!
Nefsin Üste Dercelerine yükselmek ve İlliyîne ULAŞmakla EMR olunan NEFS;
Alt Derekelerin dibi olan Esfeli Sâfilinde Firavuna Yoldaş olur..
.
Allah celle celâlihu korusun!..