ES SELÂMÜ c.c.

 
ES SELÂMÜ

        Kökü masdar olan tek esmâdır.

Es Selâmü : Selâm, selâmet ve esenlik sahibi. Fâni, gelip geçici olmaktan, ayıp, âfet ve zevâlden beri’ ve selâmette olan. Her selâmetin menbağı ve selâmete erdiren… Mutlak eman, sulh ve teslim kaynağı olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Seleme : Bir işten kurtulmak, berî olmak.
Esleme : Teslim olmak. Müslüman olmak. İtâat etmek.
Selleme : Tam teslim olmak. Selâmlamak.
İslâm : İslâm dini. Müslümanlar.


ES SELÂMÜ (celle celâluhu) ZEVKİ:

        Selâm ve selâmeti anlayana Es Selâmü (celle celâluhu) yâr ve yardımcı olup ulaşan ilhâmla kul, kendi zâtını ayıplardan, sıfatlarını noksanlıklardan ve fiillerini kötülüklerden ve zulümden uzaklaştırır, selâmet ve emniyet bulur… Kendi nefsi için sıla, kardeşi ile selâm, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘e salâvât ve Rabbü’lâlemîn’e salât… Işık gibi akmaya başlar İnşâallahu Tealâ!… Nefsin hevâ, heves, şehvet ve gazabını akl-ı selimin emrine köle edip selâmet içinde nefsini islâm eder. Böylece; herkes ve herşey de, böylesi kimsenin elinden dilinden ve belinden selâmette olur. Muhammedî Edeb de budur zâten…