EŞ ŞEHÎD c.c.

EŞ ŞEHÎDÜ

 

Eş Şehîdü : Halkettiği külli şey için olmuş, olan ve olacakta mutlak Şâhid olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Herkese ve herşeye; her zaman, her yerde ve her hâlde zâhire mutlak şâhid olan. Âdil, hakça, samimî ve i’tibar edilir Şâhid… Hakkı isbatta ilmen ve şühûden hükme beyyine olan. İlminden asla bir şey kaybolmayan, herşey ilminde hazır olan.

Şehude : Şâhidlik yapmak.
Şehade : Bir meclisde hazır olmak. İdrak etmek. Muttâli olmak.
Şâhid : Şâhid olan, delil.
Şehâdet : Şehâdet, ikrâr, ikrâr edilen şey, delil.
Alemü’ş-şehâdet: Gayb âleminin karşıtı olan hâl-i hazır âlem.