ES SAMED c.c.

ES SAMEDÜ

 

Es Samedu : Herşey kendisine muhtaç olduğu hâlde, kendisi hiçbir kimseye ve hiçbir şeye asla muhtaç olmayan; kasdedilen, yönelilen, ihtiyaçları teminde itimad edilen; yüksek, yüce ve yeterliliği mutlak olan…

Şanı yüce, daim, ihtiyaçların temini için baş vurulan, kendisi zâten ihtiyaçsız eksiksiz olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL…

Samede : Sabit ve devamlı olmak.

Es  SAMEDU celle celâlihu:
 
Kur’ânda kullara, peygamberlere ve Allah celle celâlihu’ya nisbet edilerek çokça geçer.
 
Samd-sumûd Kökünden bir şeye yönelmek..
İhtiyaçların giderilmesi için Tek ve Mutlak Olana yöneliş..
Ona yöneldi, ona niyetlendi..
Samed, içinde boşluk olmayan da demektir.
Şişenin tıpasına “simad” denilmesi de bu köktendir.
Sert olan, yumuşaklığı-gevşekliği olmayan şeye de, “musammed” denilir.
 
Samed , bütün ihtiyaçlar konusunda, kendisine yönelinilen, başvurulan efendi, büyük!.
Es Samed, ihtiyaçlarda mutlaka kendisine başvurulandır.
 
İbn Abbas (r.a)’ın rivayet ettiği şu hadiste; İhlâs Sûresi nazil olduğu zaman, sahabe:
 “Samed nedir?” dediler.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem: “O, ihtiyaçlar hususunda kendisine başvurulan efendidir” buyurdu.
 
Es Samed : İhtiyaçların giderilmesi için her taaratığın mutlaka yönelmesi şart olan ve karşılıksız karşılayan Tek ve Mutlak Olan; Fakriyyetten Münezzeh El Ganî celle celâlihu..
Acziyyetten Münezzeh El Kadîr celle celâlihu..
Zilletten Münezzeh El Azîzz celle celâlihu..
İlletten Münezzeh Ebedî ve Bâki Olan ALLAH celle celâlihu…
 
Es Samed, Hakk Teâlâ’nın Zâtı ve Sıfatları açısından Vâcibü’l-Vücûd olup, bu ikisinde değişmenin imkansız olması Selbî Sıfatlarına bir işarettir..
“Yarttıklarının özelliklerinden Münezzeh anlamında Zâtî-Selbî İsim ve Sıfatlardan.
“İhtiyaçların giderilmesi için Tek ve Mutlak O’na yöneliş” bakımından ise Fiilî İsim ve Sıfatlardandır.
 
El Samed celle celâlihu ismi ile;
El Alî celle celâlihu
El Bâkî celle celâlihu
El Kuddûs celle celâlihu
Es Selâm celle celâlihu
El Ganî celle celâlihu
El Muğnî celle celâlihu isimleriyle anlam tümlüğü vardır…
 
Kur’ân-ı Kerim’de:
 
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
.
” Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad : (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah samed (Her şey O’na muhtaçtır.)dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”(İhlâs 11271-4)
 
“Allahu’s-Samed (Allah Samed’dir) ifadesi, varlıklar içinde, AlIah’dan başka “samed” olmamasını gerektirir.
Varlıklar âleminde, Allah Teâlâ’dan başka, bu şekilde bir varlık olmaması gerekir…
 
Hadis-i Kudsîde:
Allah celle celâlihu : “…Halbuki BEN, BİR ve TEKim, Samedim, ne evlad sahibiyim ne deherhangi ebeveynden doğdum, kimse Benim dengim ve benzerim değildir.”
(Buharî, Tefsîr,112/1-2)
 
Dâimmiyyet Dönüşününün Muhammedî SALLinde El Samed celle celâlihu Sırrı ve Tecellîsi..
Es Samed Tecellîsine Mazhar olan Kul; Dünya, Din ve Âhiret İhtiyaçlarını ASL-AnA Kaynaktan almakta demektir.
Sınırlı, Sorumlu ve Zorunlu Hayatı, SORunsuz geçecek demektir..