EŞ ŞÂKİR c.c.

  
EŞ ŞÂKİRU                             EŞ ŞEKÛRU

 

Eş Şâkiru : Kullarının şükürlerini kabul edip rızasını bahşeden şirkten şüküre geçiren. Az iyiliğe çok çok mükâfât veren. Kullarının şükürlerini kabul eden ve şükre sebeblerin tümünün mutlak sahibi ve halkedicisi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Eş Şekûru : Hakka inanıp salih amel işleyen kularına hesabsız sevâb veren ve şükürlerini kabul buyuran ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Şekera : Nimetini ve ihsanını bilip sahibine senâ etmek.
Teşekkera : Nimeti verene memnuniyetini bildirip şükür etmek
.

EŞ ŞEKÛRU (celle celâluhu) ZEVKİ:

İnsan olma şerefini ve ni’metlerini bahşeden Rabbü’lâlemîn’e tüm letâifleri ile şükranlarını samimîyetle sunar… Teşekküre en lâyık olan Eş Şekûru (celle celâluhu)‘ya şükrünü arz eder. Hakk (celle celâluhu)‘nun halkına teşekkürü, tevâzu’ ile yapar.

      Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : ” İnsanlara teşekkür etmeyen ALLAH’a da şükretmez.” buyurmuştur. (Ebu Saîd (ra) dan; İmâm Ahmed, Müsnedinde ve Tirmizî)

Rabbü’lâlemîn’in ni’metlerine, gerçek şükür ise; lâzım ve lâyığı vechiyle emredilen ve murad edilen yer, zaman ve hâlde kullanımdır ki bu yol Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in Rıdvan yoludur.