ES SABÛR c.c.

ES SABÛRU

Es Sabûru : Çok sabır gösteren, sabbar. Mutlak sabrın sahibiolan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Sabera : Birini bir şeyden alıkoymak. Tutmak. Sabretmek. Dayanmak. Musibet ve belâlara dayanmak.
Sabbera : Birini sabra davet etmek.
Tesabbera : Sabretmek. Kendini sabretmeye zorlamak.
Sabbar : Çok sabırlı.
Sabr : Sabır, tahammül.
Sabîr : Sabırlı, kefil.

EL SABÛR celle celâlihu
 
Sabr kökünden kendini tutmak, tahammül etmek, sızlanmamaktan mübalağadır Sabûr..
Aslında aklın ve naklin yapılmasını gerekli gördüğü hususları yapmak ve yasakladıklarından uzak durmak için Nefsi kontrol altında tutmaktır.
Allah celle celâlihu için ise günahkarlar anında ceza vermemesi ve lütfuyla muamelesidir.
El Sabûr, İnsanla ilgili Kevnî İsim ve Sıfat grubundadır. El Halîm İsmiyle anlam yakınlığı vardır.
Kur’ânda kullara, peygamberlere ve Allah celle celâlihu’ya nisbet edilerek çokça geçer.
Hadislerde de çokça geçer.
 
             Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem: “Başkalarından duyduğu eziyete Allah ‘dan daha çok sabreden bir kimse yoktur. İnsanlar Allah celle celâlihu’a ortak koşup denginin ve çocuğunun bulunduğunu söyledikleri halde O yine de insanları rızıklandırmakta, kendilerine sıhhat ve afiyet vermektedir..”
(Ebû Musa el Eşâri ra dan; İ. Ahmed, Müsned, IV-395;  Buharî, Edeb, 71; Müslim, Münafikun, 49-50)