ER REZZÂKU c.c.

 
ER REZZÂKU

Er Rezzâku : Yaratıklarına tek ve mutlak rızıklarını vericiolan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
Bütün mahlûkatının rızkını maddî, mânevî; her zaman, her yer ve her hâlde lâzım ve lâyıkınca veren.

Er Râziku : Tüm mahlükâtının rızkının mutlak sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Razeka : Rızık vermek.
Razik : Kendinden mutlaka istifâde edilen şey.

 
El Râzık ve Er Rezzâk celle celâlihu
 
Rez kökünden Rezzâk kesintisiz rızk verendir.
Allah celle celâlihu içinse Yaratıklarına Maddî-Mânevî RIZK verendir. Beden ve Ruh gıdalarını eksiksiz ve sürekli verendir.
 
El Râzık ve el Rezzâk isimleri Allah celle celâlihu’nun Fiilî isim ve Sıfatlarındandır.
El Mugnî, El Mukît, El Nâfî’ isimleriyle anlam yakınlığı vardır.
 
Kulluk İmtihanı imkanla olduğundan dolayı da el Kâbız-El Bâsıt isimleriyle de muhteva birliği açıktır..
El Râzık ve el Rezzâk arasında ki fark;
Râzık, rızka sebeb ve asıl sahib olandır
Rezzâk ise bol bol rızk veren arda arda fazlasıyla faydalandırandır.
El Râzık ve El Rezzâk Esmalarının tecellîsiyle EL Hayy SsmaTecellîsi sürüp gitmekte Diriden Diriye Tecellîde-Şe’enullahta Şu AN!..
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem bir Yemek Duasında:
“Allahım! Bütün övgü ve senâlar Sanadır! Yedirdin, içrdin, yemeğe doyurdun, suya kandırdın! Nankörlük, itaatsizlik ve Senden müstağni oluş küstahlığı göstermeksizin, hamd ve şükrümüzü Sana sunarız Ey RABBımız!”
(İ. Ahmed, Müsned, IV-236; İbnü’l-Esîr, en Nihaye, ved’a md.)
 
Rızıkı veren Allah celle celâlihu kullarından da geldiği gibi dağıtılmasını istemiştir:
 
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا
” Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahiri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alima: Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi bilendir.” (Nisâ 4/39)
 
Çeşitli mekan ve hallerde rızık çeşitleri olarak Kur’ân-ı Kerimde: Mâide 5/114, Hacc 28/58, Mü’minun 23/72, Sebe’ 34/39, Cuma 62/14 geçmetedir..
 
Er Rezzâk celle celâlihu hüküm buyuru ki:
 
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
 
” Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya’budun. Ma uridu minhum mir rizkiv ve ma uridu ey yut’imun. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin : Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.”        (Zâriyât 51/56-58)
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem: “Allahım! Günahlarımı bağışla! Bana merhamet et! Dâima bana doğru yolu izlememi nasib et! Beden sağlığı lutfet ve beni rızıklandır!”
(İ. Ahmed, Müsned, I-185; Müslim, Zikir 33-36; Ebû Davûd, Sal3at, 135)
 
Medine’de fiyatlar yükselince Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem’den ayarlaması istendiğinde:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve selem: “Her şeyi yaratan, rızkı kısan ve genişleten, Rezzâk olan ve fiyatlara Hâkim olan sadece Allah celle celâlihu’dur. RABBimin Huzuruna çıkarken herhangi birinizin can veya mal konusunda kendisine haksızlık ettiğim iddiasıyla Benden davacı olmasını istemem!” buyurmuştur.
(İ. Ahmed, Müsned, III-286; Darimî, Büyû, 13,krş; İbn Mâce Ticaret, 27)