ER RAUF c.c.

ER RAUFÜ
 
Sözlükte “şefkat ve merhamet etmek” anlamına gelen re’fet kökünden türeyen Raûf kelimesi, kalbi dayanamayacak kadar merhametli demektir.
 
Rahmet hoşlanılmasa da başkasına iyiliği yapa bilmektir.
Re’fet ise gönülden kopup gelen istekli şefkattır.
 
Kur’ân- Kerîm’de re’fet olarak 2 âyette geçmektedir.
Kur’ân- Kerîm’de Raûf olarak 11 âyette geçmektedir.
Kur’ân- Kerîm’de Raûf sıfatı olarak 10 âyette Allah’a izâfe edilmektedir.
geçmektedir.
Kur’ân- Kerîm’de Raûf-Rahîm sıfatları olarak 10 âyette Resûlullah’a izâfe edilmektedir. (Tevbe 9/128)
 
Allahuzülcelâl’in Zâtî sıfatlarından olan Er Raûf isminin, Er Rahîm, El Latîf, El Vedûd isimleriyle anlam yakınlığı vardır.

 

Er Raufu : Çok acıyan, çok merhamet eden, pek esirgeyen, re’fet eden, şefkatlı olan. Çok esirgeyen, çok merhamet ve şefkat gösteren ALLAH-U ZÜ’LCELÂL.


Raefe : Şefkat ve merhamet göstermek, esirgemek. Kalbi başka bir şeye dayanmak.
El Ra’fet : Merhamet, acıma, esirgeme.