ER RAKÎB c.c.

ER RAKÎBÜ


Er Rakîbü : Dâima görüp kontrol eden, gözeten murakıb olan. Hazır ve nazır olan. Külli şeyi mutlak gözetici olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Kur’ân-ı Kerîm’de : (Mâide 5/117, Nisâ 4/1, Ahzab 33/52) âyetlerinde gözetleyici anlamında geçer.

El Rakîb isminin geniş içeriğinde hakkıyle bilme, görme, işitme, gözetip-koruma unsurları da vardır.

Bu nedenlerle El âlim, El Basîr, El Şehîd, El Müheymin, El Hafîz isimlerinin özü gibidir.

İşitme, görme anlamında Zâtî, taalluk ve tecellî açısından ise Fiilî isim-sıfattır.

Rakabe : Gözetmek. Kontrol etmek. Korumak. Beklemek.
El Mürâkib : Murakıb. Kontrolör. Sansürcü.

ER RAKIBÜ (celle celâluhu) ZEVKİ:

Rabbü’lâlemîn’i; hazır, nazır ve murakıb (gözetleyen) bilince haddini, hududunu hakk ve hayra göre ayarlar, halka fazla karışmaz ve heran, her yer ve her hâlde gözetlendiğini bilir de özünü gözetler durur…