ER RAHİMÜ c.c.

           
ER RAHMÂNÜ                                    ER RAHÎMÜ
.
        Rahmet kavramı, allahuzülcelâl’e izâfe edilen 119 yerde fiil kalıbında, 92 yerde rahmet şeklide geçmektedir.
Er Rahmân ismi Kur’ân’da 57 yerde,
Er Rahîm ismi Kur’ân’da 144 yerde tekrarlanmakatadır.
Er Rahîm ismi Kur’ân’da 1 yerde (Tevbe 9/128) Resûlullah sav’e izâfe edilmektedir.
 
        Er Rahmân ismi Kur’ân’da sadece bir tek Fâtha Sûresinde Er Rahîm ismi ile birlikte ALLAH isminin sıatı olmuştur. Zâtî İsimdir.
Er Rahîm ismi sıfatî isimdir.
Er Rahmân ve Er Rahîm ismlerinin, Er Raûf, El Vedûd, El Latîf, El Velî isimleriyle anlamda ilgilidirler.
 
        Hadis-i Kudsî de : “Ben Rahmânım, hısım ve akarabalık da adımdan ayırdığım Rahîm kelimesiyle anılmıştır. Akrabalık ilgisini sürdürenle Ben ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi kesenlerden Ben de ilgimi keserim.”
(Müsned, I,191, 194; Ebû Davûd, Zekât-45; Tirmizî, Bîrr-9)
 
        Abdullah İbni Ömer’den rivayette Resûlullah sav sohbetten kalkaken duasının sonunu :
“Allahım!
Dünya hayatını varlık amacımızın ve ilmî gücümüzünnihaî hedefi kılma!
Bize merhamet etmeyeni başımıza musallat etme!”
(Tirmizî, da’avat-79)

Er Rahmânü : Genellikle merhamet eden ve mahlûkatının tümüne önceden ve şartsız ni’met veren bağışlayıcı, yargılayıcı, yâr muamelesi yapan cümleye Evvelî Rahmân. Âfâkî, vücûdî.. Merhameti zâtına mahsus ve sınırsız olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Özdeki “nun” un (Nûrullah) “mim” hakk olup Rübûbiyyet rüyetine çıkış çekirdeği…Koşulsuz ve genellikle tüm mevcûdatına RAHMAN olup hayat için lâzım ve lâyıkı bağışlayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Er Rahîmü : Hakka inanıp hayrı işleyen kullarına merhametiyle beraber muhabbeten Muhammedî Neşe’yi yaşatan ve âhirinde ihsan edici olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Koşullu, hakka iman ve hayrı amel edinen kullarına özellikle dünya, din ve âhiretlerinde RAHÎM olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Özellikle hak edene (şartlı: kurallara uyan mü’mine) çok merhamet edip esirgeyici. Mü’mine Âhirî Rahîm. Enfüsî, vücubî…

Rahime : Birine merhamet etmek, esirgemek, bağışlayıp affetmek.
İstirhame : Birinden merhamet istemek
El rahim : Rahim, döl yatağı, akrabalık bağları ve neslin oluşum noktası. Ana rahmi.
El Rahmetü : Hayır, iyilik, nimet, bolluk, merhamet-i azîme.
El Rahîmü : Çok merhametli.
Ümmü’r-ruhummü: Mekke’nin künyesi.
El ruhmâ : Hayır, iyilik, mimet