EN NÛR c.c.

 
      EN NÛR                           EL MÜNÎRU


        Nûr; insanın basar ve basîreti için şart olan görüşü sağlayan ilâhî ihsân.

       Nûr; kendi görünen ve görünmeyeni görmeyi sağlayan… Eşyânın hakikâti, aklın aslı, Kur’ân-ı Kerîm’in sırrı, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in mâhiyeti, sistemin nüvesi, ilm-i ilâhînin tecellîsî.

En Nûr : Nûrun zâten ve aslen kynağı, tüm mahlükâtının mutlak nûru olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Her çeşid nûrun hâliki ve mahlûkatına nûr vermede tek olan. Nûrların kaynağı olan.

El Münîr : Nûr gönderen, nûrun mutlak sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Nûrlandıran; varlıkları aydınlatan ve nûr veren; Nun’un kendisi.

Nâra : Bir şey parlamak. Aydın olmak.
Nevvera : Bir şey aydın olmak.
Tenevvera : Aydın olmak.
İstenâra : Parlamak.
Enver : Daha nûrlu. Güzel ve hoş.
Menâr : Işık yeri. Işık.
Nâr : Ateş. Cehennem. Görüş.
Nûr : Nûr, aydınlık, ışık.
Neyyir : Parlak. Işık veren. Aşikâr.