EL VEHHÂBÜ c.c.

 
EL VEHHÂBÜ

El Vehhâbü : Karşılıksiz çok çok hibe eden, bağışlayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Vehebe : Karşılıksız vermek. Hibe etmek. Bağışlamak. Tahsis etmek.
Vâhebe : Hibe etmede birine üstün gelmek.

EL VEHHÂBÜ (celle celâluhu) ZEVKİ:

Tüm sistemini, kendi şahsına ait canı bile olmayan insanoğluna hibe edenin El Vehhabü (celle celâluhu) olduğunu anlar. Hibe (maddî-mânevî) ni’metini HAKK (celle celâluhu)‘nun halkına Halik (celle celâluhu) rızası için hibe eder. HAKK’tan, HAKK’a hibe (bağış) yolu olur. Gerçek Cevâd (cömert) ve Vehhab (hibe eden) olarak RABB’ısını bilir. Asl olan ALLAH Tealâ’dır. Ârif-i Billâh o kimse ki cenneti bile, RABB’ine ulaşmakta (sıla da) vasıta ve vesile bilir. ” Selâmün kavlen mi’r Rabbi’r Rahîm:onlara merhametli RABB’in söylediği selâm vardır…” sesindedir kulağı ve kalbi!… ALLAH Tealâ’ya sırf ALLAH (celle celâluhu)‘nun rızası için ibâdet eder. İbâdetin dahi sıla vesilesi oluşu şuûruyla vuslat hazzı içinde hayatı yaşar.