EL VEDÛD c.c.

 
EL VEDÛDÜ

El Vedûdü : Çok sevilen mevdûd, mâşuk…Ve dosdlarını (velîyullah) çok seven ve çok sevilen ALLAH (celle celâluhu)…Salih kullarına sevgi, rıza, rahmet ve ihsanı çok olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL…

El vedd : sevgi…
Vedde : Sevmek.
Tevedde : Sevgi gösterişmek. Sevişmek.
Meveddet : Sevgi. Muhabbat. Mektub. Kitab.
Viddü : Seven. Âşık. Dosd. Dosdluk.


EL VEDÛDÜ (celle celâluhu) ZEVKİ:

Mazharına lâyık olanlar Hakk (celle celâluhu)‘nun halkına hayr ve iyilik diler. İlâhî aşk esmâsıdır. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in akvâline (i’tikad-inanç-nass-nakl), a’mâline (sünnet-i seniyyesine), ahlâkına ve hâllerine kavuşup, Nûr-u Muhammed’le aydınlanarak gerçeği (Hakikat-i Muhammeddiyye’yi) gören, anlayan ve yaşayan Ârif kemâl bulunca bu özellik ve güzellikleri derûnunda dâim olur. EL HAYYU’L-KAYYUMU (celle celâluhu)‘nun Muradullah’ını anlar ve Emrullah’ını yaşar… İlâhî aşka mazhar olur. Muhammedî âşıkların, Aşk Esmâsı EL VEDÛDÜ (celle celâluhu) dur.