EL VÂSİ c.c.

 
EL VÂSİ’U

El Vâsi’u : İlmi, merhameti, muhabbeti ve gınâsı (zenginliği) tüm fakrları bürüyüp kapsayan. İhtiyacı olana vergisi bol olan. İlmi muhit, rızkı şâmil, rahmeti geniş olup mahlûkatını kaplayan ALLAH (celle celâluhu)… Ilmiyle külli şeyikaplayıp kapsayan, her isteyene bol ihsanı olan, rahmeti her şeye şâmil, bütün mahlükâtına rızkını veren ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Vesea : ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL için, birinin rızkını genişletmek, bollaştırmak.
Vesaa : Dar olmamak. İçine alıp sığdırmak. Câiz olmak. Gücü yetmek. İhata etmek. Kuşatmak.


EL VÂSİ’U VE’L BÂSITU (celle celâluhu) ZEVKİ:

Kul; ilim-edeb-irfân-erkânca söz, fiil, ahlâk ve hâllerinde lâzımı ve layıkınca genişlik diler ve ikrâma kavuşur…