EL VÂRİS c.c.

EL VÂRİSÜ

El Vâris : Mahlûkatının yok olmasından sonra da bâki kalan (mülküne vâris olan). Bütün mahlükatını yok ettikten sonra bâkî ve dâimî olan ve külli şey’in kendisine kesinlikle dönücü olduğu mutlak mîras sahibi ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Verese : Varis olmak, ölenin malında hakkı olmak.
Mîrâs : Mîras.
Virs : Mîras.