EL VÂHİD c.c.

EL VÂHİDÜ
 
 

El Vâhidu : Zât-ı Şerîfinden şirket (ortaklık) olmayan; eşi, benzeri, cüz’ü parçası, tümleyeni olmayan kesretsiz mutlak tek olan Zâtı itibariyle mûnferid (tek). Sayının ilki, teki ve emsâlsizi…Mutlak, tek, yalnız, eşsiz, münferit ve yegâne olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL…

Vehede : Biricik olmak, yalnız kalmak.
Vahhade tevhîden : ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’in birliğine iman etmek. Zihinlerde ve vehimlerde hayal olunmadan ve bütün tasavvurların dışında olarak Zât-i İlâhiye’yi tecrid edip, bir, tek ve eşsiz bilip inanmak. Monoteizm.
İttahade : İki şey tek olmak.
El Evâhadu : Vahdeniyyet sahibi Cenâb-ı Hakk.
Vahhadu : Şeriksiz olan Cenâb-ı Hakkın birliğine iman.
El Vahdaniyyetü : ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’in bir olması, zâtında, sıfat, esmâ ve işlerinde tek olup, eşi, benzeri ve ortağı olmaması.
El Vahdetü : Yalnızlık, uzlet, çokluk zıttı, birlik, ittihad.