EL VÂCİD c.c.

EL VÂCİDÜ

 

El Vâcidü : Vücûd sahibi oluşta tek!… Mevcûdları vücûda getiren; geçici ve izâfî vücûd veren; varlıklı, gâni ve zengin olan, dileğinde (meşiyeti) hür ve dilediği olan…Mutlak vücûd sahibi ve halkını mevcûd kılıcı olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Vecede : İstediğini bulmak. Elde etmek. Bilmek.
Vecide vecceden: Birini pek şiddetli sevmek.
Vecede vecden: Mal sahibi olmak.
Evcede : Yartmak. Mevcûd kılmak. Kâinâtta var etmek. Mal sahibi kılmak. Tercih hakkı, cüz’i irade ve uygulama imkanı sağlayıp, lâzım ve lâyıkı olanı verip, zayıf iken kuvvet ve güc sahibi etmek.
El mevcûdat : Mevcûdlar, kâinât.
El mevcûd : Mevcûd; geçici, sınırlı ve sorumlu vücûd verilen.
El vecdü : Su birikinti yeri. Aşk. Vecd. Şiddetli sevgi.
El vücdü : Zenginlik, bolluk.
El vicdanü : Vicdan. Nefis ve bâtınî kuvvetleri. İç duygusu.
El mûcidü : İcâd eden. Ortaya çıkaran.Mevcûd kılan.