EL MÜSAVVİRÜ c.c.

EL MÜSAVVİRÜ

 

El Musavviru : Mahlûkatının görülen (zâhir) sûretini ve görülmeyen (bâtın) sîretini takdir, tâyin, icâd ve tasvir eden, şeklini-şemâlini, tavır, tarz ve özelliklerini veren.
Sûretlendiren, şekillendiren ve seviyelendiren ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Savvara : Bir şeye sûret vermek. Sûretli kılmak. Şekillendirmek.Vasfetmek. Nitelemek.
Tesavvara : Şekillenmek.Sûretlenmek.Tasavvur etmek.
El tasviru : Sûret, resim, heykel