EL MÜMÎT c.c.

EL MÜMÎTÜ


El Mümît : İmâte eden, mevt eden, öldüren, helâk eden. Can verdiklerinin canını almaya ve diri olanı öldürmeye zâten ve aslen hakkı olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Mâte : Diri ölmek. Sakin olmak. Bir yer tenha olmak.
Memât : Ölüm.
Mevt : Ölüm, hayatın yok oluşu, vefât. Fânilik. Hayatsızlık.
Meyyit : Ölü.