EL MUKSİT c.c.

 
EL MUKSİTU


El Muksitu : Adâletle hükmeden ve iş gören, hakkı edâ aden, doğru hareket eden. İksat (hakkaniyyet, doğruluk gösterme) eden, doğru hareket eden ve iş gören mutlak âdil olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL..

Akseta : Adalet etmek.
Kist : Adalet yapma. Miktar. Terazi. Hisse. Nâsib.
Kıstas : Kıstas. Ölçülerin en sıhhatli ve mazbut olanı.
Kaseta : Adaletten sapmak. Zûlmetmek.