EL MUKÎT c.c.

 
EL MUKÎTÜ

El Mukîtü : Mukayyed olup muhafaza etmeye muktedir olan. Gizlisi olmadan herkesin maddî, mânevî rızkını veren ve kontrol altında bulunduran. Azıkları yaratıp, beden ve kalblere gönderen. Yarattıklarına rızkını ve azığını vermeye muktedir olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Kâte : Ölmeyecek kadar azık ve gıda vermek. Geçindirmek.
Kûtü : Yaşam gıdası.