EL MUKADDİM c.c.

       
          EL KÂDÎMÜ                    EL MUKADDİMÜ             (EL MUKADDEMÜ)

 

Kıdem, kademe (varlığının üzerinden uzun zaman geçmek) kökünden türemekle beraber ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL için varlığının başlangıcı (kıdemi) olmaması ve başkasına ihtiyaç duymadan mutlak vücûd sahibi (vâcbü’l- vücûd) oluş anlamındadır. Başlangıcı ve başka birine ihtiyacı olmayan mutlak Mukaddim olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL, yaratıklarından önce Kadîm var olan idi. El Evvel ise yaratıkları olmadan ve düşünülmeden var olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL. Zamanlı Kadîm ve zamansız Evvel…

El Mukadimü : Eşyâyı ilk defa yaratıp takdim eden ve yerli yerine koyan, sunan, âleme getiren, öne geçiren.Mutlak takdim edici olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Kadîmü : Ezelî olup varlığının başlangıcı olmayan. Evveli olmayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Mukaddemü : Zaman, mekan v.s. cihetiyle önsüz olan en evvelleri yaratan. En kıdemli ve ilk olan. Kıdem ve önceliğinin başlangıcı olmayan zâtî ve aslî kadîm olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Kademe : Önlerine geçmek.
Kadüme : Eski, kadîm olmak.
Kadime : Bir işe yönelmek. Razı olmak.
Ekdame : Öne geçmek. Kıdemli olmak.
Tekaddeme : Öne geçmek. Üstün gelmek. Tazyik etmek.
El kademü : Ayak. Öncelik. İyilik.