EL MUÎD c.c.

EL MUÎDÜ

El Muîdü : Mahlûkatını hayattan sonra ölüme, ölümden sonra dirilmeye iâde eden ve tekrar yaratan…Halkettiği maklükâtını ilk hâllerine iade gücü olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Âde : Geri dönmek. ilk hâle dönmek. Bir iş olmak. Tekrar başlamak.
Eâde : Bir şeyi dödürmek.Reddetmek. Geri dödürmek.Tekrar etmek.
İgtâde : İtiyat edinmek. âdet edinmek.
El âdetü : Âdet, alışkanlık.
El meâdü : Dönüş yeri, varış yeri, âhiret hayatı.
Ayyede : Bayram yapmak.
El îdü : Bayram.