EL MUHSÎ c.c.

 
EL MUHSÎ

El Muhsî : İhsa eden, ilmiyle herşeyi sayan ve ayrıntılarıyla bilen, zerre olsun kürre olsun nazarından hiçbir şey kaçamayan. Halkının sayısını mutlak ilmiyle bilen ve muhafaza eden ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Hasâ : Men etmek.
Ehsa : Bir şeyin miktarını bilmek. Saymak. Anlamak. Kitabı ezberlemek.
Hassa : Bir şeyi koruyup muhafaza etmek.
Tehassa : Korumak. Sakınmak.
Hasâü : Akıl. Temkin. Dirâyet.
İhsâü : İstatistik.
Gayrumuhsa : Sayılmayacak kadar çokolan.