EL MÜCÎB c.c.

 
EL MÜCÎBÜ

El Mücîbü : İcab eden, lâzım gelen; icâbını, gereğini ve uygununu yapan. Dileklere icâbet eden, karşılık veren. Kullarının dualarına icâbet eden, kabul eden ve lâzım ve lâyıkını yerine lûtfen getiren ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Ecebe : Soruya ve isteğe cevab vermek ve karşılamak.
İstecâbe : Cevab vermek.
Cevâb : Karşılık. Cevab.