EL MUÂHHİR c.c.

 

  EL ÂHİRU                        EL MUÂHHİRU

 

        Sonu olmayan son mânâsına gelen El Âhir ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 1 âyette (Hadid 57/3) El Evvel ismi ile birlikte geçmektedir ve birlikte kullanılırlar. El Evvel’e Er Rahmân, El Âhir’e ise Er Rahîm isimleri zevkiyle bakabiliriz. El Âhir ismi ile El Bâkî ismi yakın anlamlıdırlar.

EL Âhiru : Varlığının sonu olmayan bâkî olan… Sonsuz olan…Sonucu olmayan mutlak Bâkî ve dâim olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Muâhhiru : Eşyâyı yerlerinde tehir eden, hesaba çekmeyi geciktiren, sonraya bırakan. Sonsuz olup en sonları yaratan. Arkadan sonu, âhiri olmayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.


Âhhare : Geri bırakmak. Geciktirmek. Engellemek.
Teâhhare : Arkada kalmak, geri kalmak, gecikmek.
Âhiru : Son, uç, nihayet, bitim.
El âhiretü : Âhiret, ölüm sonrası, hayat yurdu.
El uhrâ : Âhiret.
El uhur : Geri, her şeyin sonu, arka, ense.