EL METÎN c.c.

 
EL METÎNÜ

Metânet (sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı) kökünden bir sıfattır.
El Metîn isminin; Kudretullahı niteleyen El Kavî ile Kudretullahı niceleyen El Kadîr, El Kahhâr ve El Muktedir isimleriyle anlam yakınlığı vardır.
Kur’ân-ı Kerîm’de 1 âyette geçer :

        “Şüphesiz rızık veren, güc ve kuvvet sahibi olan ancak ALLAH’tır.” (Zâriyât 51/58)

El Metînü : Sağlam, şedid, metin, metanet (sözünde ve kararında sağlam, zaafsız) sahibi.
Hiçbir şeyde meşakkati olmayan.
Kendine mutlak güvenen, güvenilen ve güvenilir olan…
Mutlak sağlam, sabit, kavî, güclü, kuvvetli, ve zâtı itibâriyle her hususta sıkıntı, zorluk, yorgunluk ve noksanlıktan münezzeh kudret sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Metüne : Sert ve kuvvetli olmak.
Mettene : Yay’a kiriş sarmak. Sağlam kılmak.
Metn : Sırt. Sert, kuvvetli ve dayanıklı adam. kitabın aslı, metni.