EL KAHHÂRU c.c.

  
EL KAHHÂRU                         EL KÂHİRU

 

El Kahhâru : Galib-i mutlak, kahra muktedir.
Ziyâdesiyle (sınırsız) yok edici, batırıcı…
Üstünlğüne hudud olmayan ve mutlak galib ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
Mutlak kudret ve tasarruf sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Kâhiru : Üstün gelen; kahredici, zorlayıcı, mecbur edici olan.
Mutlak galibiyyet sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

        Kahr (yenmek, üstün gelmek, zorla yaptırmak) kökünden mübâlâğa sıfatı.
Mutlak kudret ve tasarruf sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’in El Kahhâr ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 51 âyette geçmekte ve 41 âyette ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nisbet edilerek sıfatlarından biri olarak kullanılmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm’de, şirki reddedip tevhidi esas alan Vâhid isminden sonra (Yusuf 12/39, Ra’d 13/16, Sâd 38/65, Zümer 39/4 bkz.) ve kıyametin anlatımında (İbrah^m 14/48, Mü’mim 40/16 bkz.) âyetlerinde geçmektedir.
El Kâhiru ismi ise En’âm 6/18, 61 âyetlerinde geçmektedir.

         “… Bu gün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek ALLAH’ındır!” (Mü’min 40/16)

        El Kahhâr isminin, Kâhir, Gâlib, Azîz, Kâdir, Muktedir, Kavî, Metîn, Cebbâr, Mâliki’l-mülk isimleri arasında mânâ tamamlama ve kapsama ilişkileri vardır.
.
Kahera : Birine galib gelmek.

EL KAHHÂRU (celle celâluhu) ZEVKİ :

        Kul ciddî ve samimî bir öğretim ve eğitim gayretiyle nefsini kemâle erdirip ezelî ve azılı düşmanı şeytânla yol ve bağlantılarını keserek açıkça düşmanı olan şeytânı kahr eder. Abdi (kulu) olarak bilir ki RABB’ı EL KAHHARU olan RABBÜLÂLEMİNdir. En ağır esmâdır.