EL HÂFID c.c.

 
EL HÂFIDU

Hafd (aşağıya indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak) masdarından sıfat isimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde geçmektedir. 2 yerde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘e (Hicr 15/88; Şuarâ 26/215), 1 yerde kıyamete (Vâkıa 56/3), 1 yerde de mü’minlere (İsra 17/24) nisbet edilmiştir.

Hâfıd ismi, zâlim zorbaları alçaltan, Râfi’ ismi ise âdil ALLAH dosdlarını yükselten anlâmı içerir. El Hâfidu isminin karşıtı Er Râfi’ ismidir. Zikir ve dualarda karşıt isimler birlikte kullanılmalıdır. Hâfıd ismiyle Dârr, Kâbız ve Müzill isimlerinin muhtevâ yakınlığı vardır.

El Hâfıdu : Hak edene haddini bildiren, alçaltıcı olan, hor, hakir ve değersiz kılan, helâk edici…Alçaltmaya, düşürmeye, indirmeye mutlak hakkı olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Tehaffeda : Bir şey düşmek, alçalmak, inmek.