EL FETTÂHU c.c.

 
EL FETTÂHU

         Feth (Bir şeyi açmak, taraflar arasında hüküm vermek, birine yardım edip zafere ulaştırmak) kökünden mübâlâğa ifâde eden sıfat ismidir.
Fetih kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli kalıplarda 38 âyette geçmektedir.
El Fâtihu ve EL Fettâhu isimleriyle El Hâkimü, El Hakemü, El Muksitü, El Bâsitü, El Mugnî, El Mukitü, Er Rezzâku, Er Rahmânü ve Er Rahîmü isimleri anlam tamamlarlar.

        Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘in kızı sevgili annemiz Fatimetü’l Kübrâ (Aleyha’s-Selâm) anlatıyor: “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescide girince: “Bismillahi ve’s-selâmû alâ Resûlillahi Allahûmmagfirli li zünûbî veftahli ebvâbe rahmetike: ALLAH (celle celâluhu)‘ın adıyla giriyorum. ALLAH ve Resûlüne selâm ediyorum. Ey ALLAH’ım! Benim günahlarımı bağışla! Bana rahmet kapılarını aç!…” Mescidden çıkarken ise: “Bismillahi ve’s-selâmû alâ Resûlillahi. Allahümmagfirli lî zünûbi veftahlî ebvâbe fazlike: ALLAH’ın adıyla çıkıyorum! Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘e selâm ediyorum. ALLAH’ım günahlarımı bağışla. Bana fazl-ü-kereminin kapılarını aç!” diye dua buyurmuştur (Tirmizî’nin tahrici olan hadîsi şerîf hasen, isnâdı muttasıldır. Kutûb-i Sitte Tercüme- Şerhi Hadis no 6226)

        Fatimetü’z- Zehra (Aleyha’s-Selâm) annemizden: “Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdiği zaman: “Bismillâhi ve’s-selâmu alâ Resûlillahi, Allahümmağfirli zünûbi veftahlî ebvâbe rahmetike.” çıkarken ise: “Bismillâhi ve’s Selâmû alâ Rasûlullahî, Allahümmagfirli zünûbi veftahlî ebvâbe fazlike!” buyururdu.(İbni Mâce, Sûnen, Mesâcid 771 ve Tirmizî, rivâyet ettiler.)

        Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Sizden biri mescide girdiğinde “Allahümme iftahlî ebvâbe rahmetike: ALLAH’ım! Bana rahmet kapılarını aç!, çıktığında da “Allahümme innî es’elüke min fadlike!: ALLAH’ım! Senin fazlından isterim! desin” buyurdu. (Müslim, Müsafirin, 68)

El Fâtihu : Her türlü fethin mutlak sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Fettâhu : Yarım nefes ilerisini bilemeyen ve göremeyen kullarının her hacetinin ve iyiliğinin kapılarını açan, ferec (çıkış yolu) veren, fetheden, tekemmül kapılarını açıp ilâhî sırların anahtarını (miftah) ikrâm eden…
Kullarının arasındaki ihtlafları gideren,açan ve fetheden Hâkim olan.
Hidâyetin, hakkın, hayrın, rahmetin, gaybın, naklin, aklın, aşkın ve maddî-mânevî her hususta her kapının tek, eşsiz ve zıtsız açıcısı; hidâyet ile dalalet arasını açmada kesin adalet sahibi; yardımıyla her kapının açılmasını, merhameten her problemin çözülmesini ve hidâyetiyle kemâlât imtihanındaki kulun nefsinin benlik perdelerini kaldıran ve azamet ve kudretinin seyir kapılarını açan, kullarına sınırlı, sorumlu, izâfi, geçici, âciz, fâkir, zelil ve alil olan “Benlik Varlığı” kapılarını açan ve neticede; cümle “can” ları hep açık tuttuğu cennet kapılarından “cemâl cem’i”ne Muradullah vaadi gereği, her zaman, her yer ve her hâlde çağırıp duran El Vedûdü’l-Fettâh olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Feteha : Kapıyı açmak, bir şeyi açıp genişletmek. Fethetmek, zabdetmek.Yardım ve imdad etmek.
Fâteha : Bir şeyle başlamak.
Miftâh : Anahtar.