EL BASÎR c.c.

EL BASÎRU

 

        Basar ( görmek, bilmek, sezmek ) kökünden sıfat isim.
Kur’ân-ı Kerîm’de 51 âyette geçmekte ve 41 âyette ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nisbet edilerek sıfatlarından biri olarak kullanılmamıştır.
10 âyette Semi’ (işiten ) ve 5 âyette Habîr ( haberdâr olan ) ismi ile birlikte kullanılmıştır.

El Basîru : Vâkıf-hâbir-âşinâ-hâzır-nâzır olarak açığı ve gizliyi gören…
Mutlak görücü ve basîretin sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Mübsiru : Görücü. Muhafız. Gözcü. Gösterici. Âşikâr. Bilici.

Basara : Görebilecek miyim diye bakmak. Görmek. Bir şeyi bilmek.
Basar : Göz. Görme kuvveti.İdrak kuvveti.
Basîret : Basîret. İdrak kuvveti. Yakîn Mârifet ve ferâset. Akıl. Zekâ. Hüccet. Bürhan. İbret. Avın yolda bıraktığı kan izi.