99. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Vasiyetlerin en faydalısı ve en doğrusu Kur’ân vasiyetidir.
Bak bir kaç tanesini yazayım.
Diğerlerini de sen Kur’ândan yâni aslından dinlersin.
 
Bakara sûresinden:

“Arzda fesad çıkarmayın!
Müslümanların inandığı gibi inanın!
Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin!
ALLAH’a eşler koşmayın!
Odunu, çırası insanlarla taşlar olan ateşten sakının!
Ahdimi yerine getirin!
Ben de sizin ahidlerinizi yerine getireyim.
Yalnız Benden korkun!
Size verdiğim nimetleri hatırlayın!
Size gönderilene imân edin!
Onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın!
Âyetlerimizi az bir paha ile değişmeyin!
Ancak Benden korkun!
Bilip dururken Hakk’ı bâtıla karıştırıpta gerçeği gizlemeyin!
Namaz kılın, Zekât verin!
Cemaate devam edin!
Hem sabır ve hem de namazla HAKK’tan yardım isteyin!
Öyle bir günden korkun ki hiç kimse kimsenin namına bir şey ödeyemez.
Ve ondan her hangi bir şefaat kabul olunmaz.
Ondan bir fidye de alınmaz.
Onlara yardım da edilmez.
Arzda fesad çıkarmayın!
ALLAH’tan başkasına ibadet etmeyin!
Anaya babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın!
İnsanlara güzellikle söyleyin!
Dosdoğru namaz kılın, Zekât verin!
Affedin, iyilik yapın.
Yapmış olduğunuz şeyleri hep ALLAH’ın huzurunda bulacaksınız.
Müslüman olarak ölün!
Hayırlı işlerde yarış yapın!
Beni anın Ben de sizi anayım.
Bana şükredin küfretmeyin!
Arzda bulunan şeylerin helâl, ve temiz olanlarını yiyin!
Şeytana uymayın!
Dualarınıza icabeti Benden bekleyin!
Mallarınızı aranızda haksız şekilde yemeyin!
ALLAH yolunda cömertlikler yapın!
Kendi kendinizi tehlikeye atmayın!
Âhirete azık hazırlayın!
En hayırlı azık takvâ’dır.
Ey akıllılar Benden korkun!
Dünyanın neresinde olursan ol namazda yüzünü Kabe’ye çevir!
Ramazan ayını görünce hemen Oruca başlayın!
Şafak sökene kadar yiyin için!
Şafakla oruca başlayın!
O orucu tâ kaş kararıncaya kadar (güneş batana kadar) devam ettirin!
Evlere kapılarından girin!
ALLAH’a şirk eden bir kadınla evlenmeyin!
Müşriklere de kızlarınızı vermeyin!
Hayz hâlinde kadınlara yaklaşmayın!
ALLAH huzuruna edeble dikilin!
Verdiğiniz sadakaları başa kakmayın!
Sadakayı başa kakmak sûretiyle iptal etmeyin!
Kazançlarınızın güzel ve temizlerinden infâk edin!
Pis şeylere tenezzül etmeyin!
Kendin sevmediğin şeyi başkalarına da verme!
ALLAH’tan korkun!
Eğer faizle bir para vermişseniz kat’iyen faizini almayın!
Yalnız verdiğiniz parayı alın!
Öyle bir gün gelecek ki hep o gün ALLAH’a döndürüleceksiniz.
O gün herkese kazandığı şeyler tamamen verilecek.
Onlara haksızlık edilmeyecek.
İşte o günden korkun!..
Muayyen zamanlar için borçlandığınızda onu yazın!
Onu yazan kâtip âdil olsun!
Bildiğiniz şeylere şâhidlik ederken şâhidliği gizlemeyin!
Kim şâhidliği gizlerse onun kalbi günahkârdır.”