98. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Ömer ibni Abdülaziz’in bir vaazı:

Ey Nas!
ALLAH sizi faydasız boş yere yaratmadı.
Sizin için bir son merhale var.
Orada ALLAH hükmünü verecek.
ALLAH’ in rahmetinden mahrum kalanlar zararlarını anlayacak, saadet-i ebediye diyarı olan Cennet’ten mahrum olanlar hüsran-ı ebediyeye dalacak.
Azı çoğa, fâniyi bâki’ ye, korkuyu emniyete tercih edenler pişman olacak.
Siz bir zamanlar bu günkü mezar olanların sulbünde idiniz.
Yarın sizin sulbü nüzdekiler de sizin sandalyelere oturacaklar.
Siz de mezar olacaksınız.
Bu âdet sonuna kadar devam edecek.
Her gün ve her gece hayatını bitirenler sevdiklerinden ayrılmış kabre giriyor.
Amelleriyle baş başa kalıyor.
Gözünü aç, ölüm gelmez den evvel hazırlıklı bulun.
Sonra nedâmet fayda vermez.
Başkasına değil yalnız ALLAH’a el avuç açan şerefli yaşar.
Sen de helâlden kazan kendi kazancına razı ol.
Dünyayı temiz geçir.
Ebedi neşeye erersin.