95. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
İnsan adaleti evvelâ kendi nefsinde tatbik etmeli.
İnsana yakışan ne kadar güzel şeyler varsa, onları doğru bir şekilde kendine mal etmeli.
Zulüm: insana yakışmayan şeyler yapmağa denir.
Adalet HAKK’ın terazisidir. HAKK’ın razı olmayacağı tarafa meyil caiz olmaz.
İzzeti, şerefi ALLAH’dan bekleyeni hiç Bir kuvvet zelil edemez. ALLAH’a iyice bağlanmış olana şeytan zarar yapamaz.
Azla iktifa eden çoktan müstagni olur.
insanlardan istigna eden, iflastan emin olur.
Musibet anında sabır, en büyük nimettir.
En iyi, bekçidir.
Oluruna razı olmak, başkasına yüz suyu döktürmez.
Amellerin efdalî, sevab temin eden, malların en faydalısı, şükürle karşılanandır.

Gelen devlete itibar etme o, bir gölgedir.
Çeker gider.
Servete itimat etme o, bir misafirdir yarın göçer.
İyi insan, kimseye ezâ etmeyen, kavi insan nefsine hakim olandır. Mü’min hile bilmez; münafık, fesad saçar.
Hayâ kalktı mı belâ gelir.
Herkes arzusu peşinde gezer amma ölüm de onun peşini bırakmaz. Faydasız ilim, şifasız ilâca benzer.
Güzel ilim, amel ile beraber olandır.
Sükutun güzeli, yaramaz sözlerden sükuttadır.

Câhile isyan et kurtulursun.
Akile itaat et kazanırsın.
 
Vasiyetsiz yatma, isterse vücudun sıhhatte olsun.
Ve genç ol olacak olur.
Ölüm ansızın gelir.
Bir insan içini güzel yaparsa, ALLAH onun dışım güzel kılar.
Bir insan âhiretini güzel yaparsa, ALLAH, onun dünya işlerini güzel yapar.
Bir insan, ALLAH ile arasını düzeltirse, ALLAH onun insanlarla arasını düzeltir.
 
 
 
Müstagni  : (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı. * Gerekli ve lüzumlu bulmayan.
 
İstinga : Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek.
 
Akil : Akıllı olan kişi.
 
İflas : Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak. * Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi.