39. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı (4)

Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)‘nun salâvâtı:

TÜRKÇESİ: Allahümme innâ nes’eluke bicâhi nebîyyike Muhammedin sallallahu Teâla aleyhi ve sellem el mağfirete verrizâ     Vel kabule kabulen tâmmen     La tekilnâ fihi ilâ enfüsinâ tarfete aynîn yâ ni’mel Mevlâ veya ni’mel Mûcîb     Yâ Azîzu yâ Gaffâr     Fe inne gufrâne zünûbil halki bi ecmâ’ihim     Evvelihim ve âhirihim    Ve birrihim ve fâcirihim kekatretin fi bahri cûdikel vasi’illezi la sâhile lehu     Fekad kulte ve kavlukel hakkul Mûbin     Vemâ erselnâke illâ rahmaten lil âlemîn     Ve sallallahu ve selleme alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve Ehl-i Beytihi ettayyibînettâhirîn     Ve alâ sâdâtinâ ve aleynâ mâahum vel mü’minîne vel mü’minâti ecmâine. Âmîn.


MÂNÂSI: ALLAH’ım! Senin Peygamberin Muhammed Sallallahu Tealâ Aleyhi Vessellem hürmetine (katındaki i’tibarını vesile edinip) Senden mağfiret (bağışlanma) ve rıza istiyoruz. (diliyoruz)! Ve tam bir kabülünü; O nun hakkında (bu hususunda) nefislerimize göz açıp kapayıncaya kadar çabalama yorgunluğu verme! Ey güzel Sahibimiz ve ey dualarımıza güzel icâbed edenimiz (icâbını yerine getiren RABB’ımız)! EY AZÎZ (gücü yeten, değeri olan) EY GAFFÂR (çokça affeden) Celle Celâluhu! Muhakkak ki cümle halkıyın, evvelkilerin, sonrakilerin, iyilerin, kötülerin günâhını gufran (bağışlama, yarlıgama), Senin sahilsiz genişlikteki (yaygınlıktaki) cömertlik denizinde bir damla değildir! Açık seçik hakk olan sözünle buyurmuştun :
“(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ 21/107)
Ve ALLAH; Efendimiz, Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, ailesine, ehl-i beytine ve ashabına tertemiz ve en güzelinden (ayıblardan arınmış) salât-ü-selâm eylesin (salâtımızı O’na ve onlara sılaya vesile kılsın)! Sadatlarımıza (seyitlerimize) ve onlarla beraber bizlere ve mü’min erkeklere ve mü’min kadınların cümlesine de salât-ü-selâm eylesin!. Âmin!