9. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir Salâvât

Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvâttır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti    Ve mîmel mülki    ve dâllüddevâmi    esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü    adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün    salâten dâimeten bidevâmike    bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dûne ilmike    inneke alâ külli şey’in kadîr.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, “hâ”sı rahmet, “mîm”i mülk, “dâl”ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!