87. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Abdestli bulun!
Her farz namaz için abdest alırsan güzel olur.
Abdest müstakil bir ibadetdir.
Gerçi başka ibadetlerin sıhhati için şart kılınmıştır amma, istiklâline dokunmaz.
Sabah namazını kılan kimse, ALLAH’ın ahdine girmiştir sakın ona dokunma!
Geceleri gafletle geçirme namaz kıl!
ALLAH’ından, Dininde, Dünya da, Âhiretin de af ve afiyet iste! ALLAH’dan daima hayır iste!
“Bir insan, sıdkile ALLAH’dan şehidlik isterse, ALLAH ona yatağında da ölse şehid sevabı verir.” diye Hadis-i şerif  vardır.
Hayırlı işlere başkalarını da teşvik edenler sevabda müşterek olurlar.
Dünyada insanlara sürur, feralılık aşılayan ve sıkıntılarını giderenlerin ALLAH, Kıyamet gününde sıkıntılarını izale eder.
 
 
 
Müstakil : Kendini idare edebilen. Başlıbaşına. Bağımsız.
 
İstiklâl : (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.
 
Allahümme!  İnnî eselüke’-l affe ve’l-afiye; fi’d-dinî, fi’d- düyayî ve fi’l âhiretî. Allahümmesturnâ bi setrike’l-Cemîl : Allahım! Sen’den dinimde, dünyamda ve âhiretimde aff ve afiyet isterim! Allahım! Bizi Cemîl İsm-i Şerîfiyin güzellik ve özellikleriyle setr et. Ört!
 
Sıdk : Doğru söz. Hakikata muvâfık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması. * Ahdinde sâbit olmak. * Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi. * Kalb temizliği.(İslâmiyetin esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemâlâta îsal edici sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâmın nizamı sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-yi kemâlâta îsal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm’ı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. İ.İ.)
 
Teşvik : Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.
 
Müşterek : Birlikte, ortak kullanılan. * Elbirliğiyle yapılan, birlik.
 
Sürur : Sevinç. Neş’eli olmak.